At vælge en havestil er vanskelig, endsige vælge det fortov, der fungerer bedst til det. Belægningen har stor indflydelse på havenes udseende. Da der er…